Περιεκτικά εγχειρίδια χρήστη

Για να επιτρέψει στους πελάτες να χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία με ασφαλή, κερδοφόρο και βέλτιστο τρόπο, κάθε μηχανή συνοδεύεται από ένα περιεκτικό εγχειρίδιο προς όφελος των υπεύθυνων για τη λειτουργία και τη συντήρησή του.