Διασφάλιση ποιότητας

Όντας ένας οργανισμός ποιότητας-κεντρικός, είμαστε δεσμευμένοι να διαθέσουμε τις καλύτερες ποιοτικές μηχανές. Πριν από την αποστολή, τα μηχανήματα μας δοκιμάζονται σε ακόλουθες παραμέτρους για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία τους.
  • Αντοχή στη διάβρωση
  • Ποσοστό παραγωγικότητα
  • Ανθεκτικότητα
  • Ελεύθερη λειτουργία προβλημάτων
  • Απαιτούμενη συντήρηση
  • Διαστάσεις ακρίβεια